Зелена логістика для міжнародних доставок

Новини 15.03.2024

Зміст статті

Незважаючи на певні проблеми з економікою, торговельні відносини України з іншими країнами, зокрема з Китаєм, продовжують активно розвиватися. КНР приваблює підприємців як доступними цінами, так і легкістю ведення бізнесу. Складність може викликати у нових реаліях доставка вантажів із Китаю.

cta-1.png"; alt="Митне оформлення вантажів" />

Вирішити виникаючі проблеми допомагають спеціалізовані компанії, які професійно займаються організацією перевезень. В Україні популярною є логістична компанія UTEC Logistics. Відіграючи роль сполучної ланки між відправником вантажу, перевізником і одержувачем, наша компанія виконує наступну роботу в процесі транспортних перевезень:

 • вибирає оптимальний спосіб доставки;
 • займається плануванням оптимального шляху транспортування різних видів вантажу;
 • оформляє дозвільні документи;
 • організує консолідацію та зберігання вантажів, їх митне оформлення та страхування тощо.

Іншими словами, логістична компанія займається розв'язання усіх питань, пов'язаних із доставкою вантажів від виробника до замовника, тобто логістикою.

Митне оформлення вантажів

Що таке зелена логістика

Концепція організації міжнародних перевезень, орієнтована на мінімізацію негативного впливу на довкілля, називається зеленою логістикою. Ключовим принципом цього проєкту є відповідальність за скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу у процесі проведення логістичних операцій. Метою зеленої логістики є досягнення балансу між економічною ефективністю логістичних операцій та збереженням навколишнього середовища.

Досягатися ця мета має шляхом зниження енергоспоживання та використання ресурсів у межах логістичних процесів через застосування екологічно ефективних рішень у таких сферах логістики, як упакування, складування, транспортування тощо. Серед заходів, що вживаються в рамках зеленої логістики, можна назвати:

 • використання екологічно чистих видів транспорту;
 • оптимізацію маршрутів доставки для скорочення пробігу та споживання палива;
 • впровадження енергоощадних технологій на складах;
 • зменшення обсягу та кількості пакувальних матеріалів тощо.

Проєкт «зелена логістика» є частиною стратегії сталого розвитку бізнесу, яка допомагає компанії UTEC Logistics відповідати вимогам екологічної відповідальності.

Екологічно чисті транспортні засоби

Використання чистих з погляду екології видів транспорту логістичною компанією UTEC Logistics, що є альтернативою ТЗ на бензині та дизелі, є найважливішим елементом зеленої логістики. Це можуть бути:

 • ЕТС (електричні транспортні засоби);
 • гібридні автомобілі, в яких використовують комбінацію двигунів електричних та внутрішнього згоряння;
 • ТЗ, що працюють на водні;
 • транспортні засоби на біопаливі (біодизель чи етиловий спирт).

Використання цих та інших видів екологічно чистих ТЗ дає змогу мінімізувати шкідливі викиди в атмосферу, а також заощадити на витратах з експлуатації техніки у довгостроковій перспективі.

Ефективне маршрутне планування

Ефективне планування компанією UTEC Logistics маршрутів доставки вантажів з Китаю та інших країн є ще одним важливим аспектом зеленої логістики, оскільки сприяє скороченню витрати пального та часу на доставку вантажу. А це, своєю чергою, допомагає знизити шкідливі викиди у навколишнє середовище.

Використання альтернативних енергійних джерел

Одним із надважливих принципів зеленої логістики є впровадження альтернативних енергетичних рішень. На зміну низькоефективним, забруднюючим навколишнє середовище вугіллю та нафті все частіше приходять такі енергетичні джерела, як:

 • сонячна та вітряна енергія;
 • гідроенергетика;
 • біогаз та біомаса;
 • геотермальна енергія.

Реалізація в якості альтернативи цих та інших джерел енергії в логістичних операціях допомагає логістичній компанії UTEC Logistic бути менш залежною від нестабільних ринків традиційних енергоносіїв, знижувати свій вуглецевий слід, а також покращувати свою екологічну репутацію.

cta-1.png"; alt="Митне оформлення вантажів" />

Висновок

У сучасній світовій економіці, невід'ємною частиною якої є зелена логістика, центральне місце посідають питання екології. В Україні, як і в багатьох інших країнах Європи та всього світу, зростає цікавість до зеленої логістики. Її принципи, завдання та цілі активно впроваджуються в систему доставки вантажів компанією UTEC Logistics. Зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, зробити доставку екологічно стійкішою допомагає постійне вдосконалення процесів планування, а також використання альтернативних транспортних рішень.